Giấy Decal Nhựa Trong Suốt

Giấy decal nhựa trong suốt là một dạng decal hay một loại nhãn tự dính, được tráng sẵn keo và có lớp giấy bảo vệ lớp keo đó có thể dính dưới tác dụng của áp lực.

Khổ giấy: 320×470 (Cm)

Định lượng: 70gsm

Đơn vị tính: Tờ (sheet)

Decal nhựa trong suốt được ứng dụng để in tem mã vạch, tem nhãn sản phẩm, in sticker, nhãn dán bao bì,…