Giấy Nhựa Phủ Kim Loại

Khổ giấy: 320×470 (Cm)

Định lượng: 280gsm

Ứng dụng: Name Cards, ID card, Certificates(Bằng cấp), Brochures, Catalogs, Calendars, Menus, Clothing labels(Nhãn mác quần áo), Greeting cards…

Đơn vị tính: Tờ (sheet)